KINDSHEID JESU - VIJFDE LEERJAAR
TOETSENBORDOEFENING
SCHRIJF DE VOORBEELDEN JUIST OVER.

NAAM             KLAS:

Vul eerst al de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.
Daarna verbeter je je fouten.

Antwerpen Brussel Schoten
C & A

café

5 + 6 =
75 %
’s-Gravenwezel
garçon
25° Celsius

567 $

jan.smits@pandora.be

| µµµùùù |

# 03 658 863 92 #

(6 - 2) + (8 x 3) =

België

même

? , . ; /

{zeeën}
[melodieën]
vóór

mañana
élève
5 > 4
8 < 25
km²
’s middags

§ \ / *

enquête

Azië

à l’ école

òòòòò